Mgr. Bronislava Broďáková

podpora výuky ZŠ Chrast

PRAVIDLA HODNOCENÍ

PRAVIDLA HODNOCENÍ – ČESKÝ JAZYK – ZA POLOLETÍ

-         každý týden – píšeme pravopisné cvičení nebo malou prověrku dle aktuálně probíraného učiva 

-         po každém probraném tematickém celku – test

-         2 souhrnné diktáty

-         1 krát týdně domácí cvičení – podepsat od rodičů

-         1 velká školní slohová práce

dále hodnotíme – aktivitu v hodině

- práci ve skupině

- plnění zadaných úkolů

- dodržování termínů

PROCVIČOVÁNÍ